Projekat finansira

Projekat je finansiran od strane Fonda za reformu javne uprave koji je, kao podrška implementaciji Strategije reforme javne uprave u BiH uspostavljen 2007. Godine, a čija sredstva su namijenjena za finansiranje tehničke i stručne pomoći u provođenju projekata definisanih na osnovu aktivnosti predviđenih Akcionim planom 1. Upravljanje Fondom se vrši posredstvom Upravnog odbora sastavljenog od predstavnika svih donatora koji participiraju u njegovom finansiranju, Koordinatora za reformu javne uprave BiH, koordinatora za reformu javne uprave koje su imenovale vlade entiteta i Brčko distrikta BiH, te predstavnika Ministarstva finansija i trezora BiH.