7:29 | Vijesti |
Održan srednji nivo obuka o procjeni uticaja (propisa) i...

U okviru projekta “Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sitema redukcije administrativnih prepreka”, u sklopu aktivnosti 2.2. Dizajn, priprema i realizacija obuka iz oblasti RAP i PUP na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH, u Sarajevu (hotel Hills) održane su, u saradnji sa ADS FBiH i ADS BiH, obuke (srednji modul obuka) o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka za državne službenike sa nivoa institucija FBiH i BiH.

Srednji  nivo obuka namijenjen je za državne službenike koji će se prvenstveno baviti PU u kontrolnim tijelima kao i za sve službenike koji se direktno bave PU ili će se njome u dogledno vrijeme baviti.

Na srednjem  nivou obuka polaznici su kroz praktične primejre upoznati sa metodologijom prikupljanja podataka, popunjavanja kontrolnih obrazaca pojednih oblika procjene uticaja, takođe, polaznici su upoznati i sa procesom konsultacija sa zainteresiranim stranama, analize i troškove procjene uticaja.