6:16 | Vijesti |
Održan srednji i napredni nivo obuka o procjeni uticaja...

Održan srednji i napredni nivo obuka o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka na nivo institucija BD BiH

U okviru projekta “Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sitema redukcije administrativnih prepreka”, u sklopu aktivnosti 2.2. Dizajn, priprema i realizacija obuka iz oblasti RAP i PUP na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH, u Brčkom (hotel Jelena) održane su obuke (srednji i napredni modul obuka) za državne službenike sa nivoa institucija BD BiH o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka.

Obuke su namijenjene državnim službenicima koji će se prvenstveno baviti PU u kontrolnim tijelima kao i za sve službenike koji se direktno bave PU ili će se njome u dogledno vrijeme baviti.

Očekivani ishod obuka je bio bolje razumijevanje potreba i metoda za praćenje i primjenu procedura za pripremu pravnih akata i procjenu uticaja propisa kao i sticanje analitičke sposobnosti za identifikaciju slabosti u procesu praćenja i primjena procedura za pripremu pravnih akata i procjenu uticaja propisa.