6:12 | Vijesti |
Održan napredni nivo obuka o procjeni uticaja (propisa) i...

Održan napredni nivo obuka o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka na nivo institucija RS

U okviru projekta “Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sitema redukcije administrativnih prepreka”, u sklopu aktivnosti 2.2. Dizajn, priprema i realizacija obuka iz oblasti RAP i PUP na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH, u Banjoj Luci održana je, u saradnji sa ADU RS, obuka (napredni modul obuka) o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka za državne službenike sa nivoa institucija RS.

Polaznici naprednog/specijalističkog dijela obuke su bili imenovani ispred kontrolnih tijela za PU na nivou RS i kao i službenici sa nivoa RS čiji opis poslova obuhvata tematiku poslova koordinatora, režima koordinacije, izvještavanje, kao i  kvantitativne analize PU.

Očekivani ishod obuka je bio bolje razumijevanje potreba i metoda za praćenje i primjenu procedura za pripremu pravnih akata i procjenu uticaja propisa kao i sticanje analitičke sposobnosti za identifikaciju slabosti u procesu praćenja i primjena procedura za pripremu pravnih akata i procjenu uticaja propisa.