12:17 | Vijesti |
Obuke o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka...

Obuke o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka na nivou institucija FBiH

U okviru projekta “Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sitema redukcije administrativnih prepreka”, u sklopu aktivnosti 2.2. Dizajn, priprema i realizacija obuka iz oblasti RAP i PUP na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH, će u Sarajevu (hotel Hills) je održana obuka (osnovni modul obuka) državne službenike sa nivoa Federacije BiH o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka.

Osnovni  nivo obuka namijenjen je za sve državne službenike čiji poslovi su vezani za normativne aktivnosti.

Na osnovnom nivou obuka polaznici su upoznati sa histotrijatom PU, legislativom, pojmom i vrstama PU i td.