19:55 | Vijesti |
Obuke o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka...

Obuke o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka na nivo institucija BiH

U okviru projekta “Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sitema redukcije administrativnih prepreka”, u sklopu aktivnosti 2.2. Dizajn, priprema i realizacija obuka iz oblasti RAP i PUP na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH, u Sarajevu (hotel Hills, Ilidža) održane su obuke (osnovni modul obuka) državne službenike sa nivoa institucija BiH o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka.

Osnovni nivo obuka namijenjen je za sve državne službenike čiji poslovi su vezani za normativne aktivnosti.Na osnovnom nivou obuka polaznici su upoznati sa histotrijatom PU, legislativom, pojmom i vrstama PU i td.